PREHRANA OTROK Z VNETNO REVMATSKO BOLEZNIJO

Ali lahko z zdravim življenjskim slogom vplivamo na potek vnetne revmatske bolezni?

Vnetne revmatske bolezni so imunsko pogojene, pretežno avtoimunske bolezni, ki se razvijejo ob sozvočju različnih dogodkov in interakcij med organizmom in okoljem.
Za pojav avtoimunskih bolezni je potrebna genetska predispozicija, prisoten pa mora biti tudi sprožilec iz okolja.
Dejavnike iz okolja lahko razdelimo na tiste, ki jih lažje nadziramo in tiste, na katere je težje vplivati. Vplivamo lahko torej na dejavnike, ki jih razumemo pod pojmom zdravega življenjskega sloga.

Instagram
LinkedIn
LinkedIn
Share
Follow by Email
RSS